Polaroid 2
Polaroid 2

oil on panel, 10x14”

Polaroid Paintings
Polaroid Paintings

oil on panel, each 10x14”

Polaroid 1
Polaroid 1

oil on panel, 10x14”

Same in Kansas 2
Same in Kansas 2

enamel on paper, 16x20”

Hiroshima USA
Hiroshima USA

watercolor, 38x38”

Detail from Hiroshima USA
Detail from Hiroshima USA

watercolor

Detail from Hiroshima USA
Detail from Hiroshima USA

watercolor

Wizard of Finance
Wizard of Finance

watercolor, 20x30”

The Man Who Invented North Korea, Charles Hartwell Bonesteel III
The Man Who Invented North Korea, Charles Hartwell Bonesteel III

oil on linen, 36x42"

Border Wall
Border Wall

oil on linen, 39x39”

Century Waste
Century Waste

oil on panel, 8x10”

Polaroid 2
Polaroid Paintings
Polaroid 1
Same in Kansas 2
Hiroshima USA
Detail from Hiroshima USA
Detail from Hiroshima USA
Wizard of Finance
The Man Who Invented North Korea, Charles Hartwell Bonesteel III
Border Wall
Century Waste
Polaroid 2

oil on panel, 10x14”

Polaroid Paintings

oil on panel, each 10x14”

Polaroid 1

oil on panel, 10x14”

Same in Kansas 2

enamel on paper, 16x20”

Hiroshima USA

watercolor, 38x38”

Detail from Hiroshima USA

watercolor

Detail from Hiroshima USA

watercolor

Wizard of Finance

watercolor, 20x30”

The Man Who Invented North Korea, Charles Hartwell Bonesteel III

oil on linen, 36x42"

Border Wall

oil on linen, 39x39”

Century Waste

oil on panel, 8x10”

show thumbnails